เสาเข็มไอ มีขนาด
15,18,22,26,30 ม.
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
1,2,3,4,5 และ 6.00 ม.
แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับสั่งผลิต
1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5และ 5.00 ม.
ท่อคอนกรีต
30ซม.,40,50,60,80 และ 1.00 ม.
บ่อพักสำเร็จรูป
30 ซม.,40,50,60,80 และ 1.00 ม.
มีแบบ 2 ทางและ 3 ทาง
อิฐมวลเบา
7,7.5,9,10,12.5,14,15,17.5 และ 20 ซม.